Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie!

9689
RODZINNY KONKURS
WIEDZY O KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM
Zapraszamy do udziału
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Czytam i więcej wiem III edycja”
3. Cele konkursu:
– kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie sylwetki Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– integracja rodziny,
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.
3. Odpowiedzi i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną do 18 listopada 2021r.
4. Uczestnikami konkursu są zespoły min. 2 osobowe, w których skład wchodzą dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie. Rodzic/opiekun jest liderem grupy.
5. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Powiatu Świeckiego.
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY
Więcej informacji można uzyskać u Organizatora
na stronie internetowej www.bpswiecie.pl oraz pod nr tel. 52 3311967