Nagrody Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

6119
W dniu 18 października 2021 r. o godzinie 09.00 w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na spotkanie zaproszeni zostali Dyrektorzy Szkół i Placówek dla których Powiat Świecki jest organem prowadzącym oraz nauczyciele, którzy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali Nagrody Starosty Świeckiego.
Podczas spotkania Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki oraz Pan Franciszek Koszowski Wicestarosta Świecki podziękowali za wkład w pracę na rzecz edukacji i wspierania rozwoju każdego ucznia oraz życzyli dalszych sukcesów w pracy.
Nagrodzeni dyrektorzy:
1) Ewa Szczepanowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu
2) Piotr Kamiński – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
3) Adam Kufel – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
Nagrodzeni nauczyciele:
1) Helena Włochowicz – pedagog  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
2) Joanna Leopolska – nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu
3)  Natalia Poćwiardowska – nauczyciela języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu
4) Joanna Chmielecka – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół w Nowem
5) Magdalena Krzyżanowska – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
6) Wojciech Baśniak – nauczyciel muzyki i plastyki w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
7) Aurelia Brózdowska – nauczyciel zajęć przysposabiających do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu
8) Jacek Raczkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
9) Anna Adrich – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
10) Marta Jarowska – nauczyciel chemii i matematyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
11) Aleksandra Sanocka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
12) Michał Tuszyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
Zdj. Katarzyna Rydzewska  (Czas Świecia)