Kolejne warsztaty dot. marki Borów Tucholskich za nami

8073

W minioną środę 29 września 2021 r. w gościnnych progach hotelu Evita w Tleniu odbyło się trzecie spotkanie, na którym pracowaliśmy nad marką turystyczną Borów Tucholskich.

Bory Tucholskie to, obok Torunia, najbardziej rozpoznawalna destynacja turystyczna naszego województwa. Choć jest popularna wśród turystów, wymaga dyskusji w kontekście obecnych trendów, analizy zasobów i tożsamości regionu, potrzeb turystów i mieszkańców, a także planów rozwoju turystyki w Powiecie Tucholskim i Świeckim oraz w nowej strategii województwa. Opiekę ekspercką powierzono renomowanej agencji marketingu terytorialnego LOCATIVO z Krakowa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Lasów Państwowych, branży turystycznej, samorządów, lokalnych grup działania oraz organizacji turystycznych.

Podczas warsztatów pracowano nad wyróżnikami Borów Tucholskich.