Gwałtowne wzrosty stanów wody

9071

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dolna Wisła (pomorskie, kujawsko-pomorskie).

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021r. do godz. 00:00 dnia 18.09.2021r.

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również miejscami o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.