Gwałtowne wzrosty stanów wody

9847

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Zlewnie dopływów Wisły, Narwi, Bugu oraz zlewnie dopływów Pregoły (warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie)

Ważność: od godz. 08:00 dnia 30.08.2021r. do godz. 09:00 dnia 31.08.2021r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, przewiduje się wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia będą się utrzymywały.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie