Ponownie wydłużone terminy na rejestrację auta z UE i na zgłoszenie sprzedaży pojazdu

5722

Od czwartku 1 lipca obowiązują wydłużone terminy na rejestrację używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej, a także na zgłoszenie sprzedaży używanego samochodu czy motocykla.

Przepisy wydłużające ten termin opublikowane zostały w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przepisami tej ustawy termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zostaje wydłużony z 30 do 60 dni. Dłuższe terminy obowiązują od ogłoszenia ustawy, to jest od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj więcej na Prawo.pl