Gwałtowne wzrosty stanów wody

9983

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 05.07.2021r. do godz. 22:00 dnia 05.07.2021r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów i opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.