Dziś podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego uchwalono absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Świeckiego

5478

Sesja Rady Powiatu Świeckiego rozpoczęła się ślubowaniem nowego radnego p. Dariusza Wolskiego.

Następnie radni przystąpili do omawiania Raportu o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia. Radni bezwzględną większością głosów udzielili Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2020.

Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2020. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Świeckiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tym zakresie wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.