Spotkanie z Dowódcą 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

8430

W dniu 21 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie z płk Krzysztofem Stańczykiem Dowódcą 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dotyczące formowania 83 batalionu lekkiej piechoty w Grudziądzu. Dla Władz Powiatu oraz przedstawicieli gmin była to doskonała okazja do bliższego poznania struktur i zasad funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Świecki – Pani Barbara Studzińska złożyła słowa podziękowania za ogromne zaangażowanie żołnierzy WOT w walkę z COVID-19. Podkreśliła także jak działania Wojsk Obrony Terytorialnej, a także wojsk operacyjnych wpływają na budowanie poczucia bezpieczeństwa i społecznego zaufania.

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej – utworzona 15 stycznia 2018 r. tworzy trzeci już batalion lekkiej piechoty. Tym razem miejsce stałej dyslokacji pododdziału to Grudziądz. Miejsce, w którym będą stacjonować na stałe żołnierze 83 batalionu to koszary przy ul. Jagiełły. Terytorialny charakter służby, znajomość terenu oraz dobre stosunki z lokalną społecznością to siła Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukompletowaniu grudziądzkiego batalionu brygada będzie liczyć już ponad 2400 żołnierzy. Blisko 90% tej liczby to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

Służba w WOT umożliwia połączenie pracy zawodowej i życia prywatnego z realizacją marzeń o służbie wojskowej, dlatego tym bardziej zapraszamy osoby zainteresowanych pełnieniem służby w ww. batalionie do składania wniosków w Wojskowej Komendzie  Uzupełnień w Grudziądzu. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 261482051 lub 261482077