Powiat Świecki z tytułem “Zdrowy Samorząd 2021”

5038

Redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP, zorganizowali czwartą edycję Konkursu „Zdrowy Samorząd”. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. Jego głównym celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują – między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Działania Powiatu Świeckiego w sferze zdrowia zostały dostrzeżone oraz docenione przez kapitułę konkursu: od dziś możemy chwalić się tytułem Zdrowy Samorząd.

Inicjatywą, która zasłużyła na wyróżnienie jest projekt “Pracuj Zdrowo” realizowany w Starostwie Powiatowym w Świeciu od 2018 roku.

W ramach realizacji zadania podjęto szereg działań, którymi objęto wszystkich pracowników Starostwa:

  • edukacji prozdrowotnej w miejscu pracy;
  • doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zdiagnozowanymi podczas badania ergonomii stanowisk pracy – zastosowanie bardziej ergonomicznych narzędzi pracy, dostosowanych do potrzeb pracowników;
  • sfinansowanie dodatkowego pakietu badań dla pracowników podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych w celu przeprowadzenia kompletnej diagnostyki stanu zdrowia pracowników.

Wartość projektu to 276 487,50 zł: w tym dofinansowanie – 262 663,12 zł (UE – 235 014,37 zł + wkład krajowy – 27 648,75 zł), wkład własny pieniężny 13 824,38 zł.