Gwałtowne wzrosty stanów wody

9460

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.06.2021r. do godz. 03:00 dnia 23.06.2021r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.