Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)

6108
Przekazujemy informacje o uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK), czyli zdalnym odpowiedniku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800137200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.
TPK działa na podobnych zasadach do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ (w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia) już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.
TPK obsługuje połączenia w języku:
  • polskim,
  • angielskim,
  • rosyjskim,
  • ukraińskim.
Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ);
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
  • w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia – wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących:
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.