Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje…

5311

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy,  prowadzi akcję  informacyjną dotyczy uruchomienia  na  platformie usług e-rolnik  formularza Deklaracji wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1), umożliwiając uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną.

Poniżej treść pisma:

Załączniki