Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12197

Kochane pielęgniarki i położne – gdyby nie Wy, to pobyt w szpitalu byłby zupełnie nie do zniesienia.

W dniu Waszego święta życzymy Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. Dziękujemy za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy chorych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjentów, która w szczególny sposób wpływa na powrót do zdrowia.

Starosta Świecki z pracownikami

Starostwa Powiatowego w Świeciu