Nowy przewodnik po szlakach turystycznych powiatu

12244

Przewodnik turystyczny, film promocyjny, gra terenowa po Osiu, zestaw starych pocztówek oraz książka historyczna – wszystko w ramach dofinansowania europejskiego, które otrzymało Bractwo Czarnej Wody i Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.

Józef Malinowski (Bractwo Czarnej Wody) już od dłuższego czasu sprawdzał szlaki turystyczne powiatu. Okazało się, że mapy czy aplikacje mają pewne nieścisłości. Dzięki porównaniu różnic oraz przejściu szlaków osobiście udało się uaktualnić przebieg tras. Dzięki temu powstał przewodnik „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”.

Przewodnik „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”  został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Osiu oraz Bractwo Czarnej Wody. Jego wydanie było współfinansowane ze środków PROW oraz budżetu Powiatu Świeckiego.

Dodatkowo zostały wydane: książka historyczna „Działania wojenne na ziemi świeckiej we wrześniu 1939 roku i w styczniu-lutym 1945 roku”, zestaw przedruków starych pocztówek oraz gra terenowa typu questing. Wydawnictwa miały uświetniać 100-lecie odzyskania Niepodległości . To w roku 1920 ziemie powiatu zostały wyzwolone przez wojska Józefa Hallera i dzięki temu zostały włączone do Polski. Postanowiliśmy zdobyć fundusze na realizacje działań  – mówi Andrzej Kowalski. Pandemia częściowo pokrzyżowała nam plany, bo część imprez nie mogła się odbyć, jednak pozostała część założeń , tj. wydanie wydawnictw, została zrealizowana.

 Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

Załączniki