Zmarł Radny Powiatu Świeckiego Szczepan Nowakowski

5202

 

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 11, wers 25-26

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Szczepana Nowakowskiego 

Radnego Powiatu Świeckiego w latach 2006 – 2021
Wieloletniego Przewodniczącego Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego

Miał 64 lata.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia i żalu.

Starosta Świecki
Barbara Studzińska

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu