“Wieś na weekend” – wnioski o dofinansowanie organizacji plenerowych imprez

8382

Turnieje, pikniki i spotkania na świeżym powietrzu – jeszcze przez dwa tygodnie (do 23 kwietnia) Urząd Marszałkowski czeka na wnioski o dofinansowanie organizacji plenerowych imprez realizowanych przez lokalne stowarzyszenia i instytucje w naszym regionie. Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych.

Celem konkursu ogłoszonego  przez działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest aktywizacja lokalnych instytucji i stowarzyszeń do partnerstwa przy organizacji plenerowych, weekendowych imprez na wsiach w całym regionie. Wnioskodawcami mogą być organizacje i instytucje posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w bazie partnerów KSOW. Zaplanowane wydarzenia powinny odbyć się pomiędzy 12 czerwca a 10 października.

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu partnera KSOW, a chcą przystąpić do konkursu, prosimy o zarejestrowanie się poprzez zakładkę na portalu www.ksow.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 62 15 897 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl. 

Wnioski należy złożyć do 23 kwietnia na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
z dopiskiem: Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2021”

Dokumentacja konkursowa:

W puli konkursu zarezerwowano 100 tysięcy złotych, maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tysiące złotych. Projekt realizowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie www.kujawsko-pomorskie.ksow.pl.