Harmonogram naborów wniosków na formy pomocy

5461

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (usługi i instrumenty rynku pracy).

Jednocześnie informujemy, że planowane okresy naborów mogą ulegać skróceniu w wyniku wyczerpania limitu środków finansowych na poszczególne zadania lub wydłużeniu/wznowieniu w przypadku powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków.

Nabory na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy wraz ze wskazaniem terminu składania wniosków oraz warunkami naboru będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej urzędu. Zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta.

Harmonogram