Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o regionie!

8547

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o regionie!

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

1.    Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu.

2.    Cele konkursu:

-popularyzacja wiedzy o regionie,

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.

3. Odpowiedzi i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną.

4. Uczestnikami konkursu są zespoły min. 2 osobowe, w których skład wchodzą dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Rodzic/opiekun prawny jest liderem grupy.

5. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Powiatu Świeckiego.

Więcej informacji można uzyskać u Organizatora, na stronie internetowej www.bpswiecie.pl oraz pod nr tel. 52 3311967