Dziś Światowy Dzień Praw Konsumenta!

5670

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Konsumenta!

W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć Państwu zadania, którymi zajmuje się Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Danuta Prochowska.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w formie bezpłatnych porad z zakresu prawa konsumenckiego. Porady odbywają się w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną i bezpośrednio podczas osobistej wizyty w biurze rzecznika. Ta ostatnia forma pomocy jest najbardziej rozpowszechniona wśród konsumentów, aczkolwiek w ostatnim czasie konsumenci coraz częściej  kontaktują się telefonicznie i e-mailowo. Konsumenci przyjeżdżają z różnych części powiatu świeckiego.

Rzecznik przy okazji każdego kontaktu z konsumentem informuje o obowiązujących regulacjach prawnych i o możliwościach ich wykorzystania lub udziela porad o sposobie postępowania w konkretnej sprawie.

Zakres zadań rzecznika jest niezwykle szeroki. System prawa ochrony  konsumenckiej opiera się nie tylko na przepisach stricte konsumenckich, a swym zakresem obejmuje szeroko rozumianą cywilistykę, która niepodzielnie zazębia się z ochroną praw konsumenckich.

Najczęściej konsumenci zwracają się o pomoc w zakresie reklamacji zakupionego towaru, sprzedaży poza lokalem (np. zakup towaru dokonany na  pokazach)  i na odległość, usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.

Każda zgłaszana sprawa poddawana jest wnikliwej analizie.

Popularyzacja praw konsumenckich wpływa na coraz większą świadomość o swoich uprawnieniach, a także o istnieniu takiej formy pomocy, którą wykonuje rzecznik konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Danuta Prochowska przyjmuje zainteresowanych we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00.