Bon na zasiedlenie

5157

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)”, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru: od 02.03.2021 r. do 09.03.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3332285.

Wniosek można pobrać tutaj.