VI Wiosenny Rajd Rowerowy 2021

7317

Powiat Świecki wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej oraz organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału w szóstej już odsłonie Wiosennego Rajdu Rowerowego – imprezy tradycyjnie otwierającej sezon turystyczny w powiecie świeckim.

Cel tegorocznego rajdu nie odbiega od założeń naszych poprzednich imprez rowerowych. Chcemy przede wszystkim zachęcać mieszkańców Powiatu Świeckiego i okolic do aktywnego spędzania czasu wolnego i odkrywania ciekawych miejsc w powiecie świeckim właśnie przy pomocy dwóch kółek. Organizując nasz rajd nie tylko promujemy zdrowy tryb życia, ale chcemy też pomagać osobom, które walczą o powrót do zdrowia. W tym roku cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rehabilitację zmagającej się z mukowiscydozą Roxany Treder. Cel szczegółowy to zakup aparatu do oczyszczania dróg oddechowych Simeox, który pomaga wydostać zalegającą wydzielinę z płuc, ułatwiając Roxanie oddychanie. Obecnie do zakupu urządzenia brakuje siedmiu tysięcy złotych.

Przy okazji tegorocznego rajdu będziemy promować również inicjatywę Tygodnia Mobilności Rowerowej oraz akcji „Rowerem do pracy w Świeciu” zachęcającej do dojazdów do pracy lub szkoły przy wykorzystaniu jednośladów. Ponadto VI Wiosenny Rajd Rowerowy odbywa się w roku, w którym TMZŚ świętuje 55-lecie istnienia i m.in do tej rocznicy nawiązywać będą pamiątkowe medale dla uczestników.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Obowiązuje opłata startowa w kwocie minimalnej 20 zł, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na rehabilitację zmagającej się z mukowiscydozą Roxany Treder (więcej informacji: https://www.facebook.com/RoxanaTreder).

Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można nagrody rzeczowe ufundowane przez POWIAT ŚWIECKI I SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.
Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal oraz znakomita atmosfera i możliwość integracji w gronie miłośników rowerów.
_________________

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 24.04.2021 (sobota)

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Fundacja Makowo, Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, OSP Przechowo

TRASA RAJDU: w przygotowaniu

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 24.04, godzina 8:00 Zamek w Świeciu

ZGŁOSZENIA: ZAPISY ZAMKNIĘTE

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: towarzystwo.mzs@gmail.com

REGULAMIN VI WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

– uczestnicy zobowiązują się dostosować do zaleceń organizatora w kwestii przestrzegania zasad dystansu społecznego i wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:

Uczestnikiem VI Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:

a) dokona opłaty startowej w określonej kwocie (ZAPISY ZAMKNIĘTE)
b) prześle zgłoszenie na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.