Akcja “Drogocenna Krew”

7898

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi prowadziła przez cały 2020 r. ogólnopolską zbiórkę krwi pn.  Drogocenna Krew. Akcja ta skierowana była m.in. do pracowników administracji publicznej, zarządców dróg oraz przedsiębiorców z branży drogowej.
W ramach zbiórki zebrano blisko 582 litrów krwi, w tym ponad 14 litrów tzw. osocza ozdrowieńców.
Z uwagi na dalszą wolę współpracy GDDKIA oraz Narodowego Centrum Krwi zbiórka pn. Drogocenna Krew będzie kontynuowana przez najbliższe trzy lata.

W związku z powyższym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z prośbą o włączenie się w inicjatywę.

W GDDKIA za koordynację zbiórki krwi odpowiada pan Rafał Gruszka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (rgruszka@gddkia.gov.pl, tel. 22 375 86 63).