Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

4215
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania “Wniosków o dofinansowanie” na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie. 

Termin składania wniosków: 18.02.2021 r. – 26.02.2021 r.

Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wszystkie formularze znajdą Państwo tutaj.