Strażacy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu są już w nowej komendzie

4894

W 2008 r. rozpoczęła się procedura pozyskania zgody na przejęcia terenu pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. 1 stycznia 2011 r. – Decyzją Starosty Świeckiego – Komenda Powiatowa PSP w Świeciu otrzymała w trwały zarząd nieruchomości gruntowe pod inwestycję – 1,37 ha w sąsiedztwie szpitala. W 2014 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz Burmistrz Miasta Świecie przekazali środki na wykonanie projektu nowego budynku. W 2015 r. ogłoszono przetarg na budowę Strażnicy KP PSP w Świeciu, który wygrała firma EBUD z Bydgoszczy. Zgodnie z planem prace miały zakończyć się w 2016r. jednak ze względu na wstrzymanie finansowania, umowa z wykonawcą wygasła. W 2017 r. prace przy budowie remizy zostały wznowione. Zgodnie z przyjętym założeniem kontynuacja budowy finansowana była ze środków w ramach ustawy Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Prace związane z budową oraz wyposażeniem budynku trwały do końca 2020 r. Łączny koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 14 mln 800 tyś. zł. Dodatkowo dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Świeciu udało się doposażyć obiekt w niezbędne urządzenia oraz wyposażenie przeznaczone do działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń, utrzymania czystości w obiekcie oraz pielęgnacji terenów wokół budynków.

Nowe obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu składają się z: budynku Strażnicy, budynku gospodarczego, wieży do ćwiczeń, boisk sportowych oraz zadaszonej wiaty . Łączna powierzchnia budynków wynosi 2 296 m2, kubatura ok. 13 249 m3. W budynku Strażnicy znajdują się m. in.: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, pięć stanowisk garażowych przejazdowych na pojazdy pierwszowyjazdowe, cztery stanowiska garażowe na pozostały sprzęt, magazyn, myjnia, pralnica do ubrań specjalnych wraz z suszarką oraz warsztat sprzętu ochrony układy oddechowego. Na piętrze zlokalizowane są biura Komendy Powiatowej PSP, część szkoleniowa oraz socjalno-bytowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, siłownia oraz świetlica przystosowana do prowadzenia szkoleń m. in. dla druhów OSP z terenu powiatu.