Mój pierwszy dom – mieszkania chronione rozpoczęły swoją działalność

4615

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Świecki pozyskał środki na realizację projektu „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”.

Powstało  6 mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób opuszczających  pieczę  zastępczą, a także dla osób niepełnosprawnych. Każde z mieszkań składa  się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki, mieszkania są w pełni wyposażone.

Rada Powiatu Świeckiego w dniu 27 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Zgodnie z nią, wychowankowie posiadający dochód do 110% kwoty kryterium dochodowego (771,10 zł) będą zwolnieni z kosztów odpłatności. Pozostali będą ponosić odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów.

Kompleks mieszkań chronionych będzie prowadzony przez Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego. Fundacja posiada zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania – w ramach doświadczonej kadry można wyodrębnić pracownika socjalnego, psychologa, animatora lokalnego, doradcę zawodowego, specjalistów terapii zajęciowej. Fundacja zatrudnia również specjalistę księgowości i kadr oraz osobę koordynującą funkcjonowanie całej fundacji. Fundacja współpracuje z coachem biznesu, lekarzem psychiatrą oraz instruktorami rekreacji ruchowej.

Młodzi wychowankowie zamieszkali już w swoich pierwszych treningowych mieszkaniach. Pod okiem specjalistów z Fundacji Aktywizacji i Integracji będą mogli rozwijać i utrwalać umiejętności nabywane w procesie edukacji i aktywizacji zawodowej oraz samodzielnym funkcjonowaniu i prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego. Środki finansowe, którymi dysponują, muszą umiejętnie podzielić na utrzymanie, wyżywienie, środki higieniczne oraz naukę. Istotną rolę będzie miała też szeroko rozumiana integracja społeczna, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Głównym zadaniem Mieszkań Chronionych Treningowych jest więc aktywizować i wyposażyć mieszkańca w niezbędne umiejętności do samodzielnego zamieszkiwania, rozwijania ścieżki edukacyjnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia stabilnego zatrudnienia i własnego lokum.

Zachęcamy do polubienia strony Mój pierwszy dom na Fb.