Chroń swoje dane! Dzień Ochrony Danych Osobowych

8708

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 roku Konwencji 108 Rady Europy  o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają   wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

W dobie portali społecznościowych, urządzeń i telefonów rozpoznających rysy twarzy, posiadania dostępu do rachunków bankowych z wykorzystaniem komputera, smartfonu – Twoje dane osobowe narażone są na kradzież każdego dnia. Kiedy ktoś skradnie Twoje dane osobowe, to w zależności od ich zakresu może z ich wykorzystaniem popełnić przestępstwo, zaciągnąć zobowiązanie finansowe (wziąć pożyczkę lub zaciągnąć kredyt w banku), kupić różne przedmioty na raty, przesyłać Tobie niechciane wiadomości e-mail oraz korespondencję pocztą tradycyjną.

W związku z powyższym, Powiat Świecki pragnie przypomnieć  Tobie podstawowe zasady ochrony danych osobowych, jakimi należy się kierować, podczas życia codziennego.

  • Nie podawaj nikomu swoich haseł dostępowych do różnych portali (np. Facebook), aplikacji (np. bankowych) oraz kont poczty elektronicznej,
  • Bądź czujny i dyskretny, nie podawaj telefonicznie nieznanemu rozmówcy swoich danych osobowych (zawsze weryfikuj tożsamość rozmówcy),
  • Nie wyrzucaj dokumentów zawierających dane osobowe do kosza na śmieci – korzystaj z niszczarek,
  • Nie kseruj swoich dokumentów tożsamości oraz nie zezwalaj na to innym, kiedy nie jest to niezbędne (kserowanie dowodu osobistego jest niezbędne m.in. podczas wykonywania czynności bankowych np. udzielania kredytów),
  • Korzystając z sieci bezprzewodowych wybieraj te, które są zabezpieczone hasłem,
  • Nie loguj się m.in. do banku, kiedy korzystasz z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej (np. w pociągu, kawiarni itp.) – ktoś może „przechwycić” Twoje dane do logowania,
  • Korzystając z poczty elektronicznej, nie otwieraj załączników i nie klikaj w odnośniki, które znajdują się we wiadomościach pochodzących z niezaufanych źródeł lub które wyglądają podejrzanie.

CHROŃ SWOJE DANE – TO JEST TWOJA WŁASNOŚĆ.