Nagrody Starosty 2020

4678

27 stycznia podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty mieszkańcom powiatu, którzy swoją wyjątkową postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji naszego regionu.  Kategoriami, które zasłużyły na szczególne wyróżnienie są: działalność społeczna, ochrona zdrowia, sport, promocja powiatu.

Kategoria: Działalność społeczna

Nagrodę w tej kategorii otrzymał druh Janusz Gerke, który od 1969 roku działa aktywnie jako strażak w jednostce OSP Przysiersk w której od 1998 roku jest Prezesem. Dzięki zaangażowaniu w działalność OSP, która przyniosła znaczące korzyści dla ochotniczych straży pożarnych został prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świeciu. Od 1998 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

Dzięki zaangażowaniu druha Janusza Gerke w 2012 r. udało się otworzyć nową remizę dla jednostki OSP Przysiersk, którą cechuje nowoczesność i dobre wyposażenie. W 2018 roku po wielu staraniach i dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu jednostka OSP Przysiersk wzbogaciła się o nowoczesny ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który jest jej wizytówką.

W ubiegłym roku Druh Janusz Gerke obchodził jubileusz 50-lecia działalności społecznej.

Za swoją działalność był wieloktotnie nagradzany: Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa; Złotym Znakiem Związku;  Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Janusz Gerke już od pięciu kadencji jest radnym Gminy Bukowiec. W kadencji 2018-2023 został po raz kolejny wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Dzięki jego zaangażowaniu Gmina Bukowiec prężnie się rozwija, a potwierdzeniem tego stanu rzeczy są wysokie miejsca samorządu w niezależnych rankingach ogłaszanych przez „Rzeczpospolitą” czy branżowe pismo „Wspólnota”.

 Kategoria: Ochrona zdrowia

Starosta Świecki postanowiła wyróżnić Grzegorza Tomaszewskiego. Pan Grzegorz posiada odznakę I stopnia – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Pełni funkcję Prezesa Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Pruszczu od 2005 roku, w ramach którego regularnie organizuje akcje poboru krwi. Dodatkowo od 2009 roku rozszerzył działalność Klubu na teren gminy Świekatowo, gdzie również przeprowadza podobne akcje. Organizuje także doraźne akcje honorowego krwiodawstwa w nagłych przypadkach.

W 2020 roku w ramach Klubu Honorowego Dawcy Krwi na terenie dwóch gmin – gm. Świekatowo oraz gm. Pruszcz pozyskano 130 litrów krwi w zorganizowanych 8 akcjach. Wynik uzyskany w gminie Świekatowo pozwolił na zajęcie II miejsca w Turnieju Gmin „Czerwony Szlak Życia”.

Dzięki działalności  Pana Grzegorza Tomaszewskiego gmina Świekatowo uzyskała:

w 2019 roku – I miejsce w Turnieju Gmin „Czerwony Szlak Życia”
w 2020 roku – II miejsce w V edycji Turnieju Gmin „Czerwony Szlak Życia”

Wyżej wymienione Turnieje mają zasięg wojewódzki, ich celem jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej.

Kategoria: Sport

Nagrodę w tej kategorii odebrała Oliwia Czerwińska – 17letnia mieszkanka naszego Powiatu – jest uczennicą Technikum Logistycznego (II klasa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Od trzech lat trenuje boks i aktywnie uczestniczy w szkoleniach.

Jest Zawodniczką Kadry Narodowej, uczestniczy w turniejach międzynarodowych przez co promuje miejsce, z którego pochodzi.

Z wielkim zaangażowaniem i wytrwałością uczestniczy w zajęciach treningowych. Jej zapał przekłada się na świetne wyniki, które osiąga. Są to:

  • Tytuł Mistrza Polski na 2020 r.,
  • Mistrz Śląska na 2020r.,
  • Mistrzostwo Europy Sofia (Bułgaria) 2020r.

Za osiągniecia w roku 2020 Oliwia otrzymała Nagrodę Burmistrza Świecia. Na początku tego roku została uznana za „najlepszą kadetkę 2020 roku” – Oliwia jest pierwszym przedstawicielem świeckiego boksu docenionym przez portal Polski Boks.Pl takim tytułem.

Kategoria: promocja powiatu

Nagrodę z rąk Barbary Studzińskiej odebrał Zbigniew Lorkowski  – mieszkaniec Gminy Nowe, prowadzący szeroką działalność mającą na celu promocję Powiatu Świeckiego poprzez publikacje, prelekcje, udział w programach telewizyjnych oraz radiowych, organizację eventów, działalność przewodnicką, kulturalną oraz współpracy na rzecz organizacji pozarządowych. Promuje walory Powiatu Świeckiego poprzez współpracę międzynarodową, w szczególności poprzez organizację wizyt studyjnych partnerów z Niemiec oraz Ukrainy. Obecnie jest pracownikiem samorządowym, wspiera stowarzyszenia korporacyjne: Lokalną Organizacje Turystyczną Kociewie, Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie (Olsztyn), Lokalną Grupę Działania (Świecie) oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Świeckiego. Do jego osiągnięć zaliczyć można także organizację cyklu koncertów „Muzyka Kościołów”. Ponadto Pan Zbigniew Lorkowski jest członkiem teatru „Jaś Wędrowniczek” i bierze udział w przedstawieniach  historycznych.

Na podkreślenie zasługuje to, że podejmowane przez Zbigniewa Lorkowskiego działania wykraczają poza jego obecną pracę zawodową, są prowadzone nonprofitowo.