Powiat zakupił pojemniki do zbierania nakrętek!

4339
Od teraz we wszystkich gminach Powiatu Świeckiego znajdują się pojemniki do zbierania nakrętek!
Powiat Świecki zakupił i przekazał gminom metalowe serca, do których mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki.
Dochód z ich sprzedaży zostanie w całości przekazany na wybrany przez samorządy cel charytatywny!