Zakończenie prac w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”

3639

Informujemy, że zostały zakończone prace w ramach projektu “Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”.

Powiat Świecki pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycję w ramach projektu nr RPKP.06.01.02-04-0013/19 pt. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”  w ramach Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.