Powiat Świecki ma swój sztandar!

4519

Podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Powiatowi Świeckiemu.

Wydarzenie stało się zwieńczeniem Uchwały Rady Powiatu Świeckiego z 30 maja 2001 roku, kiedy to ustanowiono wzory herbu, flagi, sztandaru, pieczęci Powiatu.

Sztandar powiatu świeckiego jest dwustronny. Płat główny sztandaru o wymiarach 100 x 100 centymetrów przedstawia szachownicę biało – czerwoną o 16 polach. Pośrodku płata umieszczony jest herb Powiatu i napis wykonany złotymi literami majuskulnymi: POWIAT ŚWIECKI. Na odwrotnym płacie sztandaru barwy białej znajduje się napis wykonany złotymi literami majuskulnymi: VICTORIAM DAT SINE PRAEDA. (Nie ma zwycięstwa bez ofiary). Pod napisem znajdują się dwa czerwone gryfy. Płat ozdobiony jest ornamentem roślinnym. Sztandar lamowany jest (poza bokiem przydrzewcowym) frędzlą złotą o długości 10 cm. Dwuczęściowe drzewce sztandaru, wykonane z jasnego drewna o średnicy 5 cm, zakończone jest w górnej części głowicą w kształcie godła herbu powiatowego, a w dolnej części stopą wykonaną z jasnego metalu. Drzewce jest połączone tuleją wykonaną z jasnego metalu.

“Sztandar Powiatu Świeckiego jest symbolem tradycji patriotycznych i szacunku dla wartości, które stanowią fundament pracy samorządowców. Jest wyrazem przywiązania do tradycji i symbolem naszego zobowiązania do rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Powiatu i Jego Mieszkańców” – mówiła Barbara Studzińska Starosta Świecki podczas odbierania sztandaru.