Odeszła Katarzyna Krzymińska…

4215

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”
Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 11, wers 25-26

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Katarzyny Krzymińskiej
Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Nowym Szpitalu w Świeciu.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Starosta Świecki
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu