Nabór wniosków o przyznanie Nagród Starosty Świeckiego!

4256

Do końca roku można składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia.

Nominować można osoby fizyczne, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego w następujących kategoriach:
a. działalność społeczna, w szczególności:
– zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, w tym inicjowanie działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, wolontariat,
– działania związane z ochroną zwierząt i środowiska naturalnego;
b. ochrona zdrowia, w szczególności:
– realizacja programów i przedsięwzięć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,
– pomoc osobom dotkniętym chorobami bądź niepełnosprawnością;
c. sport, w szczególności:
– szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
– zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży,
– organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, przyczyniających się do promocji powiatu i popularyzacji sportu wśród jego mieszkańców;
d. promocja powiatu, w szczególności:
– działania przyczyniające się do budowania patriotyzmu lokalnego,
– realizacja autorskich projektów artystycznych,
– organizacja wydarzeń kulturalnych,
– przedsięwzięcia lub dokonania o zasięgu ogólnopolskim promujące powiat.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje, instytucje, samorządy lokalne.

Pozostałe informacje, a także wymagane dokumenty znajdą Państwo poniżej.

Załączniki