Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock

7720

W dniu 6 listopada 2020 roku odebrana została przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock

Zadanie obejmowało rozbudowę (przebudowę) drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1036C w miejscowości Świekatowo do skrzyżowania  z drogą powiatową nr 1049C w miejscowości Serock od km  1+496 do km 7+468 tj. na odcinku 5972 m. Wykonano rozbudowę dwóch skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo, poszerzono nawierzchnię bitumiczną wraz ze wzmocnieniem do szerokości 5,50 m. oraz obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 1,0 m. Ponadto w ramach inwestycji przebudowano chodniki  w m. Serock na odcinku 361 mb po stronie prawej drogi oraz 295 mb po stronie lewej. Wykonano 5 przystanków autobusowych wraz z peronami, w tym jeden z zatoką autobusową. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 2720 mb o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Oznakowano przejścia dla pieszych w tym jedno znakami aktywnymi z zasilaniem solarnym. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano punktowe elementy odblaskowe oraz ustawiono 1150 mb barier energochłonnych sprężystych, 462 mb balustrad U-11a oraz 284