Uwaga zmiana!

4120

Uprzejmie informujemy, że II Konferencja popularno-naukowa “Miasto moje, a w nim “  odbędzie się 17.10.2020 o godz. 15:00 w postaci transmisji online na profilu TMZŚ na facebooku.

Przypomnijmy:

Zapraszamy na II Konferencję popularno-naukową “Miasto moje, a w nim…”

Data i godzina: 17.10.2020 (sobota), godz. 15:00 – 18:00
Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
Współorganizatorzy i partnerzy: Ruch miejski “Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Gmina Świecie, Powiat Świecki

Prelegenci:

OLGA GITKIEWICZ jest dziennikarką, redaktorką, freelancerką, a także autorką książek: “Nie hańbi” oraz “Nie zdążę”. Tej drugiej pozycji traktującej o wykluczeniu komunikacyjnym Polaków poświęcone będzie spotkanie w Świeciu.
Problem likwidacji połączeń autobusowych i kolejowych bezpośrednio dotyczy ponad 14 milionów Polaków, ale dopiero od niedawna jest nagłaśniany i szeroko omawiany.
Podczas spotkania autorskiego porozmawiamy o genezie tego zjawiska, podejmowanych działaniach, które mają mu przeciwdziałać oraz o stanie transportu publicznego w naszym kraju.

GRZEGORZ PAWLIKOWSKI od 2016 roku pełni funkcję oficera rowerowego w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie. Komunikacją rowerową zajmuje się od 7 lat, m.in jako Prezes stowarzyszenia Tczewska Inicjatywa Rowerowa, a później jako doradca Prezydenta miasta Tczewa. Obecnie zajmuje samodzielne stanowisko ds. polityki rowerowej oraz kieruje Zespołem ds. Polityki Rowerowej działającym przy Prezydencie Miasta Tczewa.
Podczas prelekcji w Świeciu gość opowie o konkursie Rowerem do Pracy – Tczew jako dobrej praktyce rozwijania ruchu rowerowego, przykładach działań miękkich jakie może prowadzić miasto, by pobudzić ruch rowerowy oraz korzyściach dla miasta z większego udziału ruchu rowerowego.

TOMASZ TOSZA – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Politolog, reportażysta, felietonista. Przez ostatnich 18 lat pracuje dla jaworznickiego samorządu odpowiadając za przygotowanie i wdrażanie kluczowych projektów inwestycyjnych, a od 2014 roku za realizację programu Vision Zero, dzięki, któremu o Jaworznie stało się głośno w całej Polsce.
Prelekcja zatytułowana “Ewolucja nie chciała byśmy prowadzili samochody. Szybko” dotyczyć będzie w głównej mierze bezpieczeństwa na drogach miejskich i dobrych praktyk związanych z tworzeniem bezpiecznej infrastruktury pieszej i drogowej.
W Jaworznie dzięki infrastrukturze zdarza się trzykrotnie mniej wypadków niż w podobnej wielkości miastach i o jedną trzecią mniej kolizji. Pozwala to mieć długie, często ponadroczne okresy bez wypadków śmiertelnych. Wizja Zero, czyli dążenie do całkowitego wyeliminowania śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych stała się w tym mieście nadrzędna przy miejskich inwestycjach, a dodatkowo z ulic zniknęły korki. W jaki sposób? Tego dowiemy się podczas Konferencji.