Powiat Świecki w żółtej strefie – jakie zasady będą obowiązywać mieszkańców?

13191

Drodzy Mieszkańcy,

od soboty (tj. 10 października), by zmniejszyć dynamikę zachorowań na COVID-19 obszar całego kraju zostanie objęty dodatkowymi obostrzeniami – obowiązującymi dotychczas w strefach żółtych (z wyjątkiem kilkudziesięciu powiatów i miast objętych strefą czerwoną, w których wprowadzono jeszcze szersze obostrzenia).

Co to oznacza dla mieszkańców naszego powiatu i jakich zasad bezwzględnie należy przestrzegać:

 1. Organizacja kongresów i targów – w strefie żółtej dozwolona jest organizacja kongresów i targów pod warunkiem, że goście będą mieli zakryte usta i nos, a w przypadku imprez w przestrzeni zamkniętej również pod warunkiem udostępnienia nie więcej, niż połowy miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może znajdować się nie więcej, niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla gości (z wyłączenie obsługi) – jeśli wymóg ten zostanie spełniony, wówczas nie ma limitu ograniczającego liczbę gości do 150 osób.
 2. Wydarzenia sportowe – osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych – niezależnie od ich rodzaju – muszą zakrywać usta i nos, a wchodząc i opuszczając obiekt muszą dezynfekować ręce. Na stadionach i boiskach może być zajęte do 25% widowni.
 3. Wydarzenia kulturalne – wydarzenia kulturalne w strefie żółtej mogą się odbywać
  z zastrzeżeniem, że na widowni może przebywać do 25% publiczności, a między widzami musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 m. Goście muszą mieć zakryte usta i nos również w trakcie wydarzeń i imprez, które odbywają się w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni – w tym przypadku mogą zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc muszą zachowywać dystans 1,5 m.
  W przypadku imprez odbywających się na otwartej przestrzeni organizatorzy muszą zadbać o to, by jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż1 osoba na 5 m2, a każdy zachowywał odległość co najmniej 2 m od innych osób  (miejsca dla publiczności muszą być wyznaczone znakami poziomymi). Uczestnicy muszą mieć zakryte nosi usta chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. Obowiązuje limit 100 osób.
 1. Restauracje i kawiarnie – w lokalu i w ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos, obowiązuje limit 1 osoby na 4 m2.
 2. Aquaparki, baseny, siłownie, kluby fitness – w przypadku aquaparków i basenów zasady się nie zmieniły – dopuszczalne jest 75% obłożenia obiektu. W przypadku siłowni, klubów i centrów fitness może przebywać jedna osoba na 7 m2, a publiczności wolno udostępnić co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m –  z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 3. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – obecnie jednoczesna liczba osób korzystających z takich obiektów nie może być większa, niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego (nie uwzględniając powierzchni parkingów).
 4. Kina – zasady są podobne, jak przy innych wydarzeniach kulturalnych. W strefie żółtej na widowni może przebywać do 25% publiczności, widzowie muszą zachowywać dystans 1,5 metra i zasłaniać usta oraz nos.
 5. Zgromadzenia – zgromadzenia w strefie żółtej mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 150 osób, a uczestnicy zachowują dystans 1,5 m i zakrywają usta i nos.
 6. Kościoły – msze i inne wydarzenia religijne odbywające się w kościele w strefie żółtej mogą się odbywać bez zmian – czyli pod warunkiem, że uczestnicy (z wyłączeniem osób sprawujących kult) mają zakryte usta i nos. Jeśli odbywają się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (również z wyłączeniem osób sprawujących kult).
 7. Wesela i imprezy rodzinne – w trefie żółtej może w nich uczestniczyć nie więcej, niż 75 osób – z wyłączeniem obsługi. Na weselu dopuszczalne jest nie zakrywania nosa i ust.
 8. Transport zbiorowy – w strefie żółtej autobusem, pociągiem lub tramwajem może podróżować tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.
 9. Maseczki – zgodnie z rządowym rozporządzeniem w strefie żółtej maseczki obowiązują w środkach publicznego transportu zbiorowego; w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; w obiektach handlowych lub usługowych; w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Od 10 października w strefie żółtej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej. 
 1. Sklepy i handel – w strefie żółtej zakupy można robić bez przeszkód – istnieje obowiązek noszenia maseczek oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych.
 2. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – zasady obowiązujące w salonach fryzjerskich i kosmetycznych zlokalizowanych w strefie żółtej są takie same, jak w pozostałych strefach: w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun. W trakcie zabiegu fryzjerskiego obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

 Zadbajmy o siebie nawzajem – stosujmy się do zaleceń.