Ogłoszenie

4325

Świecie, dnia 25.09.2020 r.

 OGŁOSZENIE

 o otrzymanym wsparciu finansowym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020 r. dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

L.p. Nazwa Szkoły prowadzonej
przez Powiat Świecki
Kwota przyznanego wsparcia
1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
ul. Kościuszki 6a
86-100 Świecie

12 000,00 zł

 

Starosta Świecki