Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim

3830

Zarząd Nowego Szpitala w Świeciu przedstawia przygotowany przez dr. n. med. Pawła Rajewskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, algorytm postepowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim
 Jesień 2020

I

Strategia postępowania oparta jest o POZ i 3 poziomy zabezpieczenia szpitalnego:

POZ – diagnostyka osób z objawami infekcji dróg oddechowych oraz  podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – zgłaszają się tu wszyscy pacjenci objawowi. Po zebranym wywiadzie lekarz POZ decyduje o leczeniu, testowaniu w kierunku SARS-CoV-2 (dedykowane punkty drive- thru) lub w przypadku osób wymagających hospitalizacji kieruje do Szpitali I poziomu zabezpieczenia.

Szpitale I poziomu zabezpieczenia – wszystkie szpitale będące w sieci , z wyłączeniem Szpitali będących w II i III poziomie zabezpieczenia – kierowani są tu pacjenci z podejrzeniem SARS-CoV-2, wymagający diagnostyki różnicowej. W przypadku potwierdzenia zakażenia, pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji bez chorób współistniejących  przekazuje się do Szpitali II poziomu zabezpieczenia lub  w przypadku chorób współistniejących do Szpitala III poziomu zabezpieczenia. Natomiast pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, nie wymagający hospitalizacji kierowani są do Izolatorium lub izolacji domowej.

Szpitale II poziomu zabezpieczenia – wszystkie szpitale posiadające w swoich strukturach oddział zakaźny: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy Nowy Szpital w Świeciu i Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu – kierowani są tu pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 wymagający leczenia szpitalnego, bez istotnych chorób współistniejących w okresie zaostrzenia czy wymagających interwencji specjalistycznych lub zabiegowych.

Szpital III poziomu zabezpieczenia – Szpital w Grudziądzu – kierowani są tu pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 z chorobami współistniejącymi  wymagający leczenia specjalistycznego lub zabiegowego.

II

 1. W przypadku objawów infekcji dróg oddechowych, takich jak: stan podgorączkowy, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel lub zaburzeń smaku czy węchu pacjent powinien zadzwonić do POZ.
 1. Lekarz POZ na podstawie zebranego wywiadu udziela teleporady:
 • Przepisuje leki i w przypadku braku poprawy wyznacza ponowną wizytę za 3-5 dni – teleporadę lub badanie bezpośrednie w POZ,
 • W przypadku istotnego podejrzenia COVID-19 u chorego, który nie zgłasza objawów wymagających hospitalizacji, takich jak duszność, ból w klatce piersiowej, znacznie nasilony kaszle z gorączką> 39 st.C trwająca ponad 3 dni, kieruje pacjenta do odpowiedniego punktu pobrań (drive-thru), celem wykonania wymazu w kierunku SARS-CoV-2:

– w przypadku wyniku ujemnego – dalsza diagnostyka w POZ,

– w przypadku wyniku dodatniego –  w zależności od stanu pacjenta lekarz nakłada izolację  i decyduje o pozostawieniu pacjenta w izolacji domowej – objawy łagodne lub kieruje do najbliższego Szpitala II poziomu zabezpieczenia: WSOZ w Bydgoszczy, Nowy Szpital w Świeciu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu,

 • W przypadku istotnego podejrzenia COVID-19 u chorego, który zgłasza objawy wymagające hospitalizacji, takie jak duszność, ból w klatce piersiowej, znacznie nasilony kaszle z gorączką> 39 st.C trwająca ponad 3 dni, kieruje pacjenta do najbliższego Szpitala I poziomu zabezpieczenia – Szpitale będące w sieci,  celem wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 i diagnostyki różnicowej.

3. Szpitale I poziomu zabezpieczenia po potwierdzeniu u chorego COVID-19 – dodatni wymaz w kierunku SARS-CoV-2, a w przypadku wykonania testu antygenowego, potwierdzenie wyniku dodatniego wymazem w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR:

 • W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia udzielają niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia u pacjenta bez chorób współistniejących wymagających interwencji specjalistycznych, kierują pacjenta do najbliższego Szpitala II poziomu zabezpieczenia – WSOZ w Bydgoszczy, Nowy Szpital w Świeciu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu,
 • W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia u pacjenta z chorobami współistniejącymi wymagającymi interwencji specjalistycznych, kierują pacjenta do Szpitala III poziomu zabezpieczenia – Szpital w Grudziądzu.
 1. W przypadku pacjentów, do których wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, a u których istnieje podejrzenie COVID-19 jako głównej przyczyny interwencji lub towarzyszącej innym schorzeniom:
 • Pacjent powinien być kierowany do Szpitala I poziomu zabezpieczenia,
 • Szpitale I poziomu zabezpieczenia po potwierdzeniu u chorego COVID-19 – dodatni wymaz w kierunku SARS-CoV-2, a w przypadku wykonania testu antygenowego, potwierdzenie wyniku dodatniego wymazem w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR:
 • W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia udzielają niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia u pacjenta bez ciężkich chorób współistniejących wymagających interwencji specjalistycznych, kierują pacjenta do najbliższego Szpitala II poziomu zabezpieczenia – WSOZ w Bydgoszczy, Nowy Szpital w Świeciu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu,
 • W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia u pacjenta z chorobami współistniejącymi wymagającymi interwencji specjalistycznych, kierują pacjenta do Szpitala III poziomu zabezpieczenia – Szpital w Grudziądzu,
 • W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia u pacjenta, który wymaga interwencji specjalistycznych, w tym zabiegowych, kierują pacjenta do Szpitala III poziomu zabezpieczenia – Szpital w Grudziądzu.

III

 1. Pacjenci z COVID-19 będący w izolacji domowej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia powinni być kierowani do Szpitali II poziomu zabezpieczenia lub w przypadku chorób współistniejących, które uległy zaostrzeniu do Szpitala III poziomu zabezpieczenia.
 1. Osoby będące w kwarantannie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia wymagającego diagnostyki powinni być kierowani do Szpitali I poziomu zabezpieczenia.

x Paweł Rajewski