Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie!

4613

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Dzisiaj, 10 września 2020 r. w Toruniu odbyło się podpisanie umowy dotyczącej realizacji operacji “Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

W ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne, konferencja popularnonaukowa dotycząca szeroko pojętej tematyki dziedzictwa kulinarnego Kociewia, stworzenie filmu dokumentującego przebieg wydarzenia Święto Kociewia w Powiecie Świeckim, przegląd zespołów ludowych i folklorystycznych, wernisaż prac, które powstaną podczas warsztatów plastycznych oraz zakup tradycyjnych strojów ludowych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku poprzez zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia dzięki wydaniu książki kucharskiej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja “Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” złożona w odpowiedzi na informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, otrzymała wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.