Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie!

8869

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Dzisiaj, 10 września 2020 r. w Toruniu odbyło się podpisanie umowy dotyczącej realizacji operacji “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszary Kociewia”.

W ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Powiatu Świeckiego, konferencja popularno-naukowa dotycząca szeroko pojętej tematyki dziedzictwa kulinarnego Kociewia, stworzenie filmu dokumentującego tworzenie dań kuchni kociewskiej w oparciu o tradycyjne przepisy, wystawa zdjęć zrobionych podczas warsztatów kulinarnych oraz wydanie książki pt. “Kuchnia kociewska dla każdego”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku poprzez zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia dzięki wydaniu książki kucharskiej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia” złożona w odpowiedzi na informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, otrzymała wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.