Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

4197

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. bezpieczeństwa uczniów w środkach transportu zbiorowego.

List MEN, MI, GIS

Załączniki