Ekonomia społeczna i wsparcie z powodu COVID

4616

1. Do końca sierpnia PFRON prowadzi nabór wniosków do projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. 

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/

2. MEN zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla nauczycieli i personelu szkolnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/srodki-ochrony-dla-szkol

3. “Wiedza – kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” – to temat panelu, który będzie częścią tegorocznego WELCONOMY FORUM IN TORUŃ. Panel odbędzie się 14 września.

Rejestracja trwa do dnia 10 września 2020 r i umożliwia bezpłatny udział w panelu oraz we wszystkich panelach tematycznych Forum.

WELCONOMY FORUM IN TORUŃ jest jednym z największych kongresów gospodarczych w Polsce gromadzącym przedstawicieli rządu, samorządów, dyplomatów, a także przedsiębiorców oraz wybitne osobowości świata kultury, nauki i gospodarki.

Więcej informacji na http://es.rops.torun.pl/aktualnosc-310-panel_z_ekonomii_spolecznej_na.html

4. Do 21.09.2020 r. do OWES TŁOK można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji z odpłatną działalnością pożytku publicznego lub działalnością gospodarczą. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji.

https://owies.eu/624/zloz-wniosek-o-mikrogrant

5. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia animacyjne realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w atrakcyjnych zakątkach województwa kujawsko-pomorskiego. Chęć udziału mogą zgłosić instytucje pomocowe w potrzebie z powodu COVID np. domy dziecka, piecza zastępcza, placówki opiekuńczo-wychowawcze, WTZ, ŚDS, dzienne domy pobytu.

https://owies.eu/622/bezplatne-zajecia-animacyjne-dla-dzieci-seniorow-osob-niepelnosprawnych