Zarząd Powiatu Świeckiego zachęca do składania uwag dot. oferty realizacji zadania publicznego

4343

Zarząd Powiatu Świeckiego w dniu 14 sierpnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. “Niewidzialna rehabilitacja”. Wniosek na realizację tego zadania wpłynął w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o dppiow. W związku z tym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi do treści oferty do dnia 24 sierpnia 2020 roku na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres: magdalena.s@csw.pl
Zarząd po analizie otrzymanych uwag niezwłocznie podpisze umowę z oferentem.

Ostateczny termin składania uwag upływa 24 sierpnia 2020 roku o godz. 15:30

Załączniki