Zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki

4420
 

Szkoła

Liczba osób %

zdawalności

Absolwentów Abiturientów które zdały egzamin które nie zdały egzaminu uprawnionych                            do egzaminu poprawkowego
w roku szkolnym 2019/2020
Powiat Świecki – Licea ogólnokształcące (dzienne)
I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 100 100 88 12 11 88%
II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 40 40 32 8 8 80%
III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 14 8 5 3 3 63%
Liceum Ogólnokształcące w Nowem 16 16 6 10 10 38%
Razem Licea Powiat Świecki 170 164 131 33 32 79,9%
Razem Licea
Województwo Kujawsko-Pomorskie
7 557 5 955 1 602 996 78,8%
Razem Licea
Polska
160 954 130 571 30 383 20 156 81,1%

 

 

 

Szkoła

Liczba osób %

zdawalności

Absolwentów Abiturientów które zdały egzamin które nie zdały egzaminu uprawnionych                            do egzaminu poprawkowego
w roku szkolnym 2019/2020
Powiat Świecki – Technika
Technikum w ZSP w Świeciu 143 112 90 22 12 80%
Technikum  Nr 2
w ZSOiP w Świeciu
11 10 6 4 4 60%
Technikum                     w Nowem 32 19 16 3 3 84%
Razem Technika Powiat Świecki 186 141 112 29 19 79,4%
Razem Technika Województwo Kujawsko-Pomorskie 5 772 3 537 2 235 1 432 61,3%
Razem Technika
Polska
98 318 61 163 37 155 24 482 62,2%

 

 

Szkoła

Liczba osób %

zdawalności

Absolwentów Abiturientów które zdały egzamin które nie zdały egzaminu uprawnionych                            do egzaminu poprawkowego
w roku szkolnym 2019/2020
Razem Licea i Technika
Powiat Świecki
356 305 243 62 51 79,7%
Razem Licea i Technika Województwo Kujawsko-Pomorskie 13 329 9 492 3 837 2 428 71,2%
Razem Licea i Technika
Polska
259 272 191 734 67 538 44 638 74,0%

Zdawalność przedmiotów i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym

Licea Ogólnokształcące

Powiat Świecki

Język polski Matema

tyka

Język angielski Język niemiecki Język francuski
I LO Świecie Przystąpiło 100 100 100 0 0
Zdało 98 93 97
Nie zdało 2 7 3
Średni wynik 62% 57,8% 75,3%
II LO Świecie Przystąpiło 40 40 35 4 1
Zdało 39 33 35 4 1
Nie zdało 1 7 0 0 0
Średni wynik 61,3% 46,6% 71,5% 60% 74%
III LO Świecie Przystąpiło 8 8 8 0 0
Zdało 8 5 8
Nie zdało 0 3 0
Średni wynik 52% 37% 50%
LO Nowe Przystąpiło 16 16 15 1 0
Zdało 16 7 14 1
Nie zdało 0 9 1 0
Średni wynik 63,3% 35,8% 62,1% 56%
Razem Przystąpiło 164 164 158 5 1
Zdało 161 138 154 5 1
Nie zdało 3 26 4 0 0

 

Technika

Powiat Świecki

Język polski Matema

tyka

Język angielski Język niemiecki Język francuski
Technikum w ZSP Świecie Przystąpiło 112 111 110 1 0
Zdało 102 100 100 0
Nie zdało 10 11 10 1
Średni wynik 48% 49% 61% 24%
Technikum Nr 2 w ZSOiP Świecie Przystąpiło 10 10 10 0 0
Zdało 10 8 8
Nie zdało 0 2 2
Średni wynik 54% 46,2% 54,8%
Technikum Nowe Przystąpiło 19 19 19 0 0
Zdało 19 16 19
Nie zdało 0 3 0
Średni wynik 64,5% 39,9% 75,7%
Razem Przystąpiło 141 140 139 1 0
Zdało 131 124 127 0
Nie zdało 10 16 12 1

 

Razem Licea

 i Technika

Powiat Świecki

Przystąpiło 305 304 297 6 1
Zdało 292 262 281 5 1
Nie zdało 13 42 16 1 0