NABÓR WNIOSKÓW na staże dla osób powyżej 29 roku życia

4628

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV}” (Działanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru: 16.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej PUP Świecie.