Od poniedziałku można odwiedzać bliskich w szpitalu w Świeciu

4350

Szpital w Świeciu od poniedziałku przywrócił możliwość odwiedzin u pacjentów. Ze względu na trwający stan epidemii, odwiedziny zostały ograniczone do kilku godzin w ciągu dnia a pacjenta może odwiedzać jednocześnie jedna osoba.

Zakaz odwiedzin został wprowadzony w marcu w ślad za zaleceniami służb sanitarnych. Ze względu na sygnały od pacjentów i rodzin obecnie zdecydowano o złagodzeniu ograniczeń przy zachowaniu środków ostrożności.

Odwiedziny są możliwe w godzinach od 13.00 do 18.00. W jednym czasie przy pacjencie może przebywać jedna osoba najbliższa. Wizyta może trwać maksymalnie 30 min. Odwiedzać pacjentów mogą osoby zdrowe. Przed wejściem na oddział odwiedzający będą mieli mierzoną temperaturę. Podczas odwiedzin w szpitalu wymagane są również maseczki.

Zasady odwiedzin dostępne są na stronie internetowej: https://www.nowyszpital.pl/aktualnosci/nowy-szpital-w-swieciu/zasady-odwiedzin-na-oddzialach-szpitalnych/