gwałtowne wzrosty stanów wody

6710
  • Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
  • Stopień zagrożenia: 1
  • Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)
  • Ważność: od godz. 12:20 dnia 19.06.2020 do godz. 06:00 dnia 20.06.2020
  • Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:45%.
  • Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
  • Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni