„Rehabilitacja 25 plus” – rusza nabór wniosków dla roku szkolnego 2020/2021

4501

Informujemy, że od dnia 22 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021.

Zarząd PFRON uchwałą nr 43/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.:

-ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2020/2021,

-wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2020/2021.

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania do Oddziału PFRON właściwego ze względu
na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

  1. zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  2. planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  3. propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk
    i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  4. zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu  procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące programu „Rehabilitacji 25 plus” znajdują się na stronie PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20202021/