Gwałtowne wzrosty stanów wody

6690
  • Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
  • Stopień zagrożenia: 1
  • Obszar: powiaty: wszystkie powiaty województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Ważność: od godz. 14:00 dnia 18.06.2020 do godz. 09:00 dnia 20.06.2020
  • Przebieg: W obszarach występowania obserwowanych i prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 35%.
  • Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
  • Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie. Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:1