Rodzinny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

4635

Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu. Celem konkursu było: ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci, młodzieży i rodzin, uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, integracja rodziny oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji. Uczestnicy konkursu to zespoły min. 2 osobowe, w których skład wchodziły dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie. Rodzic/opiekun był liderem grupy. Uczestnicy konkursu to mieszkańcy Powiatu Świeckiego. Wypełniony i podpisany formularz konkursowy w formie zdjęcia/skanu został przesłany do organizatora w formie maila. Informacji na temat życia Jana Pawła II można było wyszukiwać w dowolnych źródłach tj. książki, czasopisma, internet. Odpowiedzi należało przesyłać w dniach od 30 maja do 3 czerwca. Nagrodzone został drużyny, które udzieliły największą liczbę prawidłowych odpowiedzi. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z maksymalną liczbą prawidłowych odpowiedzi, decydowała kolejność wpływu wypełnionego formularza konkursowego i karty zgłoszenia na wskazany adres mailowy.

Podsumowując, w internetowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II udział wzięło 11 rodzin, łącznie 28 uczestników.

Jury postanowiło przyznać nagrody za 100 % poprawnych odpowiedzi i najszybszy czas przesłania zgłoszenia do konkursu, następującym rodzinom:

  1. Izabela Miszewska oraz Nikola ze Świecia
  2. Katarzyna Milanowska oraz Oliwia ze Świecia
  3. Anitta Nowicka oraz Szymon ze Świecia
  4. Anna Konieczna i Vanessa z Sulnowa
  5. Aleksandra Zielińska i Wiktoria ze Świecia
  6. Katarzyna Trybuła oraz Wiktor ze Świecia
  7. Emilia Mąka oraz Wiktoria, Adrian i Piotr ze Świecia

Przyznano także wyróżnienia dla następujących drużyn:

  1. Karolina Skorupska oraz Maria, Paweł, Mateusz z Biechówka
  2. Monika Nawrocka oraz Maciej, Martyna, Małgorzata ze Świecia
  3. Ewelina Siczek oraz Jagoda i Aniela z Topolinka

Przyznano nagrodę pocieszenia dla rodziny Justyny Mąki i Alicji ze Świecia